background

Welkom

Die Preek Van Die Leek is ’n inisiatief wat in Nederland ontstaan het en wat nou vir die derde keer ook in Suid-Afrika aangebied word.
Vroeër het predikante groot invloed op die samelewing gehad. Hierdie rol word in moderne samelewings dikwels deur skrywers, komediante, joernaliste, politici en wetenskaplikes oorgeneem.
As projekspan dink ons dit behoort spannend te wees wanneer persone uit hierdie omgewings op die kansel sou klim met ʼn Bybelteks in die hand. Ons is nuuskierig om te sien hoe die optrede van so ʼn persoon in die vorm van ʼn kerkdiens kan tuiskom waar daar gebid, gesing, gelees en gepreek word. Hierdie openbare figure wat preek is nie gekies op grond van hul geloofsoortuigings maar op grond van hul dapper en kreatiewe deelname aan openbare debatte en hul invloed in die samelewing – want predikante van ons tyd dra lankal nie meer toga’s nie.